Good Pharmacy Practice Support

U bevindt zich hier: Home / Industrie

Belangrijke marktkennis voor industrie gericht op farmaceutische zorg

U ontwikkelt producten die de efficiency en veiligheid van de farmaceutische zorg in ziekenhuizen en ander zorginstellingen naar een hoger plan kunnen brengen. Hoe bepaalt u welke ontwikkelrichting en marktstrategie de juiste zijn?


GPP Support is dé ervaren en onafhankelijke specialist op het gebied van farmaceutische dienstverlening door en voor instellingen. Wij kennen de uitdagingen waar de ziekenhuisapotheek en andere instellingsapotheken momenteel voor staan. Omdat we apothekers en bestuurders van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen helpen bij het inrichten van een toekomstbestendige farmaceutische zorg, begrijpen we hoe de ziekenhuisapotheekorganisatie functioneert en in elkaar zit. We kennen de cultuur en spreken de taal van de ziekenhuisapotheker.


Maak slim gebruik van belangrijke kennis over uw potentiële klanten. Wij kunnen u helpen met:

  • optimale positionering van uw product in de markt
  • omvorming van een productgerichte benadering naar een klantgerichte benadering
  • verkenning van nieuwe klantbehoeftes die in het verlengde liggen van uw portfolio
  • compleet maken van de USP’s van uw product
  • succesvol laten landen van uw verkochte product in de ziekenhuisapotheekorganisatie
  • onderzoek naar klantengroepen die het meest gebaat zijn bij uw product
  • onderzoek en effectmeting van uw product/concept
  • advies over mogelijke toekomstige productontwikkelrichtingen
  • bij elkaar brengen van partijen die elkaar op het gebied van hoogwaardige farmaceutische zorg, medicatieveiligheid en efficiency kunnen versterken

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.