Good Pharmacy Practice Support

U bevindt zich hier: Home / Over / Onze mensen

Medicatieveiligheid als rode draad

GPP Support wil voor ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen de one solution partner zijn voor het optimaliseren van de farmaceutische zorg in al haar facetten. Als onafhankelijke partij werkt GPP Support samen met apothekers en management van instellings- en ziekenhuisapotheken, raden van bestuur en farmaceutische en technologie bedrijven.

Medicatieveiligheid loopt als een rode draad door ons werk. Wij geloven in het veiliger maken van medicatievoorziening in een organisatie die op haar taak is berekend en weet waar ze naar toe gaat. Samen met een netwerk van ervaren project managers en interim managers bieden we een structurele oplossing voor elk vraagstuk op ons vakgebied. Geen enkele klant komt bij ons terug… met dezelfde vraag!


Partners van GPP Support

Patrick van Oirschot

 

Patrick van OirschotPatrick van Oirschot heeft een achtergrond als econometrist en bouwde als medicatiedistributie consultant uitgebreide ervaring op met herinrichting van werkprocessen, magazijninrichting, logistieke audits en het vormgeven van medicatieveiligheid concepten. Dankzij deze ervaring heeft Patrick een uitgesproken visie ontwikkeld over hoe een veilig en efficiënt medicatiedistributiesysteem in ziekenhuizen en zorginstellingen eruit moet zien. In zijn rol als gedreven eindverantwoordelijke van projecten gericht op het ontwikkelen van New business en change management bedenkt hij creatieve ideeën voor werkprocessen en new business die hij ook nog succesvol weet uit te werken en te realiseren. Zijn passie: het meekrijgen van mensen om samen de verandering vorm te geven.


Founders van GPP Support

Arie Booij

 

Arie BooijSinds 2000 is Arie Booij actief in de farmacie. Een aantal keer gaf hij leiding aan grote verandertrajecten in ziekenhuisapotheken gericht op verbetering van kwaliteit en doelmatigheid van processen, de wijze van organiseren en besturen en klantvriendelijke dienstverlening. Daarnaast heeft Arie een ruime ervaring in het opzetten en inrichten van polikliniek apotheken. Als derde bijzonder aandachtsgebied heeft hij een aantal grote GGZ-instellingen en instellingen in de V&V-sector geadviseerd over organisatie van kwalitatief hoge farmaceutische zorg tegen acceptabele kosten. Arie gaat altijd op zoek naar kansen en mogelijkheden in de organisatie om ze daarna, in samenwerking met professionals en management, daadwerkelijk te realiseren.


Toine Wamper (2020†)

 

Toine Wamper Na het bekleden van diverse commerciële functies, maakte Toine Wamper in 1997 kennis met de farmacie als directeur verantwoordelijk voor intramuraal bij een van de grotere farmaceutische dienstverleners in Nederland. Medicatieveiligheid is sindsdien voor hem een belangrijk thema. Samen met de klant de weg vinden om borging te krijgen op dat proces. Daarnaast heeft hij veel kennis en ervaring opgebouwd met het optimaliseren van de logistieke keten in de medicatieverstrekking. Zijn motto: optimale ketenveiligheid leidt tot optimale patiëntveiligheid. In 2009 richtte Toine samen met Arie Booij Good Pharmacy Practice Support op. En in 2013 sloot Patrick van Oirschot zich bij hen aan. De klant laten zien waarom GPP Support de dingen doet die het doet, en wat dat betekent voor het resultaat, dat is de belangrijkste pijler waarop Toine de samenwerking met zijn klanten baseerde. Tot en met 2015 was Toine actief in GPP Support.