Good Pharmacy Practice Support

U bevindt zich hier: Home / Over / Referenties / Cases

Interim Hoofd Klinische Farmacie in crisissituatie

case 04

Een acute dreiging van sluiting van de ziekenhuisapotheek door de Inspectie Volksgezondheid was voor de voorzitter van de Raad van Bestuur van een fusieziekenhuis de reden om contact op te nemen met een van de partners van GPP Support.

Doel

De crisissituatie bij de ziekenhuisapotheek was het gevolg van onvoldoende kwaliteitsniveau (GMP-z) en het niet nakomen van eerder gedane toezeggingen alsmede leegloop van personeel. Onze opdracht was om als Interim Hoofd Klinische Farmacie, direct rapporterend aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de crisis te bezweren en een omslag te maken.

Lees meer

Interim Algemeen Directeur en adviseur bij opzet nieuw apotheekconcept

case 08

Doel

Voor de doorstart van een nevenactiviteit van een ziekenhuisapotheek is een van de partners van GPP Support gevraagd een volledig nieuw apotheekconcept vorm te geven in een nieuw bedrijf.

Het nieuwe apotheekconcept heeft als doel een antwoord te bieden op de maatschappelijke discussie over onveilige zorg en polyfarmacie voor de oudere en zwakkere in de samenleving (VVT sector).

Lees meer