Good Pharmacy Practice Support

U bevindt zich hier: Home / Over / Referenties / Cases / Interim Hoofd Klinische Farmacie in crisissituatie

Interim Hoofd Klinische Farmacie in crisissituatie

case 04

Een acute dreiging van sluiting van de ziekenhuisapotheek door de Inspectie Volksgezondheid was voor de voorzitter van de Raad van Bestuur van een fusieziekenhuis de reden om contact op te nemen met een van de partners van GPP Support.

Doel

De crisissituatie bij de ziekenhuisapotheek was het gevolg van onvoldoende kwaliteitsniveau (GMP-z) en het niet nakomen van eerder gedane toezeggingen alsmede leegloop van personeel. Onze opdracht was om als Interim Hoofd Klinische Farmacie, direct rapporterend aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, de crisis te bezweren en een omslag te maken.

Aanpak

In de rol van eindverantwoordelijke voor de farmaceutische zorg in het ziekenhuis hebben wij naast het voeren van de dagelijkse leiding de volgende taken uitgevoerd:

  • het treffen van noodmaatregelen
  • herijking van de strategie ten aanzien van de core business van de ziekenhuisapotheek met als aandachtspunten de kostenstructuur en de inhoudelijk/ketenzorg (kosten-baten)
  • de invoering en afwikkeling van consequenties van de herijking
  • een verbetering van de kwaliteit en servicegraad van de dienstverlening onder andere door:
    • selectie en start invoering van een elektronisch voorschrijfsysteem en toedieningsregistratie
    • integratie van de afdelingen (structuur, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) tot één functionele afdeling

Resultaat

Als interim eindverantwoordelijke voor de farmaceutische zorg hebben wij samen met de medewerkers van de ziekenhuisapotheek een turn around kunnen maken naar een uitstekend functionerende ziekenhuisapotheek waar apothekers weer graag werken.

Terug