Good Pharmacy Practice Support

U bevindt zich hier: Home / Ziekenhuisapothekers

Maatwerk organisatieondersteuning ziekenhuisapotheker

In ziekenhuisorganisaties zijn kostenbeheersing en efficiencyverhoging belangrijke speerpunten. Daar staat tegenover dat u als management van een ziekenhuisapotheek en medebehandelaar wilt kunnen blijven rekenen op de middelen om patiënten veilig de optimale zorg te kunnen blijven verlenen.

GPP Support kent de uitdagingen waar ziekenhuisapotheken en andere instellingsapotheken voor staan. Als onafhankelijke ervaren specialist op het gebied van medicatieveiligheid kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van uw organisatie zodat u uw rol als farmaceutische zorgorganisatie optimaal kunt blijven vervullen.


Vraagstukken

Wij ondersteunen hoofden van ziekenhuisapotheken en andere instellingsapotheken met advies, ondersteuning en begeleiding, uitvoering, verander- en projectmanagement bij uiteenlopende vraagstukken gericht op optimalisering van de farmaceutische zorg:

  • make or buy
  • zelf doen of outsourcen
  • investeren in barcode technology, RFID, robotisering
  • hoe stappen we over op elektronische toedieningsregistratie
  • welke vorm van apotheekautomatisering past bij onze organisatie
  • waar wil ik over 5 jaar staan (visieontwikkeling)
  • hoe maak ik de stap van visie en strategie naar de praktijk
  • hoe zet ik mijn plannen en bijbehorende investeringen bij de raad van bestuur op de kaart
  • hoe vind ik partijen die willen meefinancieren om bestuurlijke investeringskeuzes positief te kunnen beïnvloeden

Structurele maatwerk oplossing

GPP Support richt zich op een structurele maatwerk oplossing die het rendement oplevert dat we vooraf samen met u hebben bepaald. We besteden daarom uitgebreid aandacht aan de intake. Door luisteren en vragen te stellen dringen we door tot de kern van uw vraagstuk. Samen met u formuleren we vervolgens een aantal oplossingscenario’s en bepalen het scenario dat de voorkeur verdient. Tegelijkertijd investeren we in draagvlak en blijven dat doen gedurende het gehele project. Tijdens de implementatiefase zetten we waar nodig training en coaching in en bieden extra ondersteuning met een interim of project manager. Na de oplevering houden we de vinger aan de pols en sturen bij waar nodig.


Wilt u meer informatie over de werkwijze van GPP Support? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.